Op de DORPSRAAD zijn alle inwoners van Belsele welkom. Op de maandelijkse vergaderingen tellen we tussen 25 en 100 aanwezigen. Elke Belselenaar is welkom op de dorpsraad en kan er zijn persoonlijke visie kwijt. De agendacommissie zorgt voor coördinatie,voorbereiding en opvolging van de Dorpsraad. Op de foto(genomen t.g.v. een vergadering van een ag.comm.)staan van links naar rechts:initiatiefnemer Guido Stevens(secr. AVK en voorz. Deel Culturele Raad),Rudi De Wilde(voorz. KWB),Julien Ghesquière(voorz. St-Gregoriuskoor),Staf Lerno(bestuurslid ACW),Stany De Bleser(beheerder van de webstek www.belsele.be),Firmin De Beleyr(voorz. De Raaklijn en Milieuraad,coördinator 11.11.11). Niet op de foto:bakker Jozef Hermans(bestuurslid Unizo),Jacques Denecker(Balder),Dirk Van der Speten(’t Ey)en Luk Huys(’t Pleksken). De agendacommissie kan uitgebreid worden met elk individu dat zich aandient. De maandelijkse vergadering van de Dorpsraad staat open voor iedereen. Hij gaat door op elke 2de maandag van de maand van 20u stipt tot 22u in het cultuurlokaal“de Kouter”. Als de 2de maandag op een feestdag valt,dan wordt de DR verzet naar de maandag die daarop volgt. Het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de komende,kan je ophalen in het gemeentehuis,of in elk filiaal van de Stedelijke Bibliotheek. Je kan ook gewoon surfen naar www.belsele.be. Julien Ghesquière werd bereid gevonden als moderator op te treden. De moderator leidt de gesprekken en debatten op de vergadering in goede banen. Hij verwoordt ook de standpunten van de dorpsraad bij de pers. Het verslag van de vergadering wordt gemaakt door Stany De Bleser,die ook zorgt voor de correspondentie en het bijwerken van de webstek. De Dorpsraad is een ontmoetingsplaats voor elke individuele inwoner van Belsele. Op de agenda brengen afgevaardigden verslag uit van de Deel-Jeugdraad(DJR),van de Deel-Culturele Raad(DCR),de Sportraad,en de Milieuraad. Er worden werkgroepen opgericht(bvb verkeer,erfgoed)naargelang zich een probleem stelt,(al dan niet in samenwerking met betrokken instanties). Ieder die zich geroepen voelt kan toe treden tot een werkgroep ad hoc. De Reynaert voelt zich goed thuis in de Dorpsraad. Reynaert legt er zijn oor te luisteren naar de vragen en behoeften van de Belseelse bevolking. Onze basisfilosofie is steeds geweest volksverheffing door welzijnszorg,solidariteit ook in onze kleine leefgemeenschap. Samen overleggen en problemen oplossen“bi belcele onder enen boom”. Dat heet basisdemocratie.