Voorzitter Guido Stevens stelde Koenraad Rossaert voor op de jongste DCR(27 oktober). Deze Belselenaar ontwierp reeds enkele jaren geleden een Klokkenlappersbeeld. Naar aanleiding van de heraanleg van Belseledorp kwam dit ontwerp terug ter sprake. Koen kwam zijn voorontwerp aan de Deel Culturele Raad tonen. Door iedereen wordt dit voorstel enthousiast onthaald. Het stadsbestuur beloofde ons al de‘haalbaarheid’te onderzoeken. “Kunst in de stad” formuleert zijn advies op 20 januari. De DCR i.s.m. de DR wil een“Werkgroep Klokkenlapper” oprichten om dit project op te volgen en voor te bereiden. Dirk Van der Speten maakte een paar foto’s waarmee we het beeld aan de bevoegde instanties en aan de mensen kunnen tonen. Elke Belseelse mecenas kan zijn steentje bijdragen voor de verwezenlijking van dit project door storting op rek nr 001-1.396.6357-21 van de AVK-Belsele met melding“Klokkenlapper”. Op de Kerstmarkt kon U ook een afbeelding in de AVK-stand bewonderen!