Het stadsbestuur heeft beslist geen toestemming te geven voor het plaatsen van een GSM-mast achter De Klavers in de nabijheid van de gemeenteschool. Enkele wakkere en ongeruste ouders kregen lucht van deze plannen en voerden onmiddellijk actie. De Belseelse gemeenteraadsleden werden verwittigd. In de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Artsenkrant wordt aan de plaatselijke besturen gevraagd uiterst omzichtig te zijn in het plaatsen van GSM-masten. GSM-stations moeten op 300 meter afstand blijven van plaatsen waar mensen gedurende langere tijd verblijven. De vooropgestelde locatie,dicht bij de dorpskern,de school en het sportcomplex voldeed niet aan deze voorwaarden. Tijdens de laatste dorpsraad werden door de ouders vragen gesteld aan de aanwezige schepenen. N-VA gemeenteraadslid Annemie Charlier ondervroeg tijdens de commissievergadering de bevoegde schepen over dit punt. Het stadsbestuur besliste dan ook terecht dit punt van de gemeenteraad af te voeren en de volksgezondheid te laten primeren. Het stadsbestuur keurde definitief het ontwerp goed voor de uitbreiding van de gemeenteschool met 12 nieuwe klassen. De school barst al geruime tijd uit haar voegen. Als de subsidiëring definitief rond is,worden de werken goedgekeurd,aldus schepen Jos De Meyer. Het stadsbestuur heeft beslist volgend jaar de molensite aan te kopen. In het molenhuis zou een kinderdagverblijf worden ingericht. Wanneer dit officieel van start kan gaan,is nog onduidelijk. Naar de molen zelf lonken de culturele verenigingen als mogelijk lokaal. Het gemeentehuis is sinds kort toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook kinderwagens kunnen nu mee binnen. De werkzaamheden hebben juistéén dag geduurd. Nu nog een lift en dan kan iedereen tot boven. AVK vraagt dat het stadsbestuur de webstek van de stad aanpast voor mensen met een leeshandicap. Met het toegankelijkheidslabel“Blindsurfen” weet men bovendien welke webstek leesbaar is. In Zele en Waasmunster is dit reeds gebeurd. Het stadsbestuur kan niet achter blijven in“het jaar van personen met een handicap”. Fons Smet werd gehuldigd door de stedelijke sportraad. Hij kreeg de prijs voor sportverdienste 2003. Het AVK-bestuur feliciteert van harte de laureaat. De Vlamingen zijn helemaal niet tevreden over de toestand van de fietspaden. De tevredenheidindex bedraagt amper 48,3 procent. Ook in Belsele kan aan de toestand van de fietspaden nog veel verbeterd worden:signalisatie,veiligheid,putten,…Onze Reynaert rijdt dagelijks met de fiets en kan ervan meespreken. Misschien iets voor de dorpsraad om een inventaris op te maken van de toestand van de fietspaden en deze aan het stadsbestuur te overhandigen? Dit wordt dan een nuttig werkinstrument voor de schepen!? Op vraag van AVK-voorzitter Annemie Charlier(N-VA gemeenteraadslid)beloofde de burgemeester overleg te plegen met Waasmunster en Lokeren om het fietspad door te trekken tot aan het station van Lokeren. Voor al wie met de fiets naar Lokeren wil,zou dit een grote verbetering zijn. In Sinaai gebeuren nog mirakels. Enkele N-VA-bestuursleden voerden op donderdag 22 november actie aan het gemeentehuis van Sinaai. Zij vroegen aan het stadsbestuur om eindelijk voldoende en overdekte fietsenstallingen te voorzien aan de autobushalte. En ja,’s anderendaags werden door de stadsdiensten weliswaar slechts 12 niet-overdekte fietsrekken geplaatst. Maar toch…Hopelijk gebeuren in Belsele ook zo’n mirakels. De kwaliteit van het oppervlaktewater gaat er stilaan op vooruit en Belsele mag als eerste gemeente pronken met een groen punt:het water van de Molenbeek in de Hoge Bokstraat is er nu van een aanvaardbare kwaliteit. Als nu de leefomgeving voor de bewoners van de Hoge Bokstraat ook nog beter wordt,geven we de hele straat een groen etiket. Misschien is dit het mirakel waar de buurtbewoners op wachten? In ieder geval wil de provincieraad dat de Vlaamse regering de doortrekking van de N-41 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opneemt. De Vlaamse Volks Beweging–VVB,is een drukkingsgroep waaraan professoren en journalisten van alle gezindheden samen werken voor een beter Vlaanderen In haar jongste“Doorbraak” zet de VVB de ongelijkheid der Belgen.aan de kaak. Om in de Kamer verkozen te worden hebben Vlamingen een kwart stemmen meer nodig dan Franstaligen. Zo komt het dat de N-VA met 201.399 stemmenéén zetel behaalt,en Ecolo met 201.118 stemmen vier zetels krijgt. Het Vlaams Blok met 767.605 stemmen behaalde 18 zetels en de MR met 748.952 stemmen kreeg daarvoor 24 stemmen. Algemene optelsom leert ons dat een Kamerzetel in Vlaanderen 47.200 stemmen kost terwijl voor diezelfde zetel in Walloniëslechts 35.800 stemmen nodig zijn.